Familia 17: Tubos

Subfamilias:

1 Americanos
2 Europeos
3 Magnetrones
4 Bases para tubos de pantalla